Випробування силових кабельних ліній

Після закінчення ремонтних або монтажних робіт кабельні лінії піддаються випробуванню підвищеною напругою. А також, обов'язково перевіряється кабель на цілісність і збіг фаз підключених жил, опір ізоляції за допомогою мегомметра напругою 2,5кВ. Для кабельних ліній напругою до 1 кВ опір ізоляції має становити не менше 0,5 МОм. А для силових кабельних ліній понад 1 кВ опір ізоляції не нормується. На високовольтних кабельних лініях вимірювання опору ізоляції жил виконують до і після випробувань підвищеною напругою.
  У процесі випробування кабелю проводиться вимір струму витоку. Кабельна лінія вважається такою, що витримала випробування без пробою ізоляції кабелю і наростання струму витоку, коли напруга досягла до заданого значення. Після випробування справну кабельну лінію потрібно обов'язково розрядити.
  Всі результати вимірювань вносять до відповідного протоколу, який видає представник електротехнічної лабораторії, без якого введення кабельної лінії заборонено.

Зворотній зв'язок